Re:Pest

Welkom op de website van Re:Pest

De Hogeschool West-Vlaanderen (een multidisciplinaire samenwerking tussen de opleidingen Sociaal Werk, Lerarenopleiding, Toegepaste Psychologie en Digital Arts and Entertainment) ontwikkelde een lessenreeks met als doel het pestgedrag in het secundair onderwijs terug te dringen. Via een preventieve aanpak wil de lessenreeks bijdragen tot een positief klas- en schoolklimaat en een veilige schoolomgeving.

Centraal staat een educatieve game, Re:Pest. Aan de hand van de game leren de leerlingen de vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij het pesten kennen. Nadenken over het eigen gedrag in pestsituaties alsook de andere mogelijke manieren van reageren op pestgedrag komen aan bod. Je kan op deze website alvast ook een korte demo bekijken.

Via een gerichte vorming in de school worden de leerkrachten vertrouwd gemaakt met de lessenreeks en de game. Bedoeling is dat de leerkrachten nadien de lessenreeks zelf geven. Het lessenpakket Re:Pest kan vakoverschrijdend door elke leerkracht met diverse klasgroepen gehanteerd worden.

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Departement Onderwijs.
Indien je geĂ¯nteresseerd bent om deze vorming te volgen en de lessenreeks in jullie school te geven, kan je contact opnemen met Danny AnnĂ©
(Howest-Brugge, danny.anne@howest.be, 050/33.32.68).